L’EBRE FINAL: Via de comunicació i d'explotació de recursos naturals a l'antiguitat

El riu Ebre no solament ha estat una font de riquesa per a l’home, sinó que també ha representat una important via de circulació de pobles i cultures, els vestigis dels quals trobem encara escampats abundosament a banda i banda del riu com un valuós testimoniatge del pas dels nostres avantpassats. I és justament per mitjà de l’estudi minuciós de les restes arqueològiques que s’han conservat fins als nostres dies, que podem arribar a conèixer una llarga etapa de la vida dels diferents grups humans, sobretot pel que fa a aquell període que anomenem prehistòria, o bé com a complement per a l’estudi de la història més recent.

Aquí rau el valor de l’arqueologia* com a patrimoni cultural, llegat dels homes que ens han precedit.

Convençuts que la millor manera de protegir el patrimoni és mitjançant l’adequada difusió ajustada rigorosament als resultats obtinguts de la recerca científica, avui ens proposem presentar alguns dels jaciments més importants on hem investigat durant molts anys en el territori que denominem Ebre final, en què incloem els principals cursos fluvials que hi aboquen les seves aigües, tal com és el riu Siurana. Es tracta d’una àrea geogràfica amb grans valors paisatgístics, on la natura ens pot fascinar amb els seus colors constantment canviants harmònicament al pas del temps. L’abundor dels materials petris, de fàcil extracció i transport, afegida a la riquesa de minerals variats de la conca del Priorat, és un altre atractiu que ho fa encara més interessant. Són els recursos tan necessaris per a la vida de l'home juntament amb l’aigua i la terra; només una correcta gestió dels quals ens permet avançar de cara al progrés.

D’aquesta forma, desitgem que l'espai virtual que us presentem sigui una eina eficaç que contribueixi a la transmissió de coneixements, foment d’una actitud de respecte i sensibilitat en vers el patrimoni cultural, concretament l’arqueològic immers en el seu propi entorn natural, estimulant la creativitat, imaginació i enginy, especialment entre els escolars.

Us suggerim també una sèrie de visites i activitats adreçades a tothom.

Vine i gaudeix-ne!